Kai užklumpa sunkumai ir išbandymai, atmink kas esi: Tu ypatingas, Dievas ir aplinkui esantys žmonės Tave labai myli. (Bruno Fereras)

Apie save

Kiekvieną sutiktą Žmogų suvokiu kaip vientisą su Kosmosu, su Aukščiausiąja Energija esybę. Kad Visa ir viskas yra vientisa, išbaigta ir tobula. Kad viskas yra Meilė. Kad Visa ir viskas  yra Vienis. Kad kiekvienas iš mūsų, siekdamas Šviesos, gali tapti Meile. Juk tokia mūsų Esmė... Tokia Dieviškos prigimties ir Žmogaus Būties Esmė.

       Todėl judėdama savo Gyvenimo keliu bandau siekti vientisumo, išbaigtumo ir tobulumo… tam, kad galėčiau pasidalinti, kad galėčiau apsikeisti, kad galėčiau būti naudinga…